Insektvolde

April 2, 2013 | Af nikolaj | 1 Kommentar

Insektvolde (beetle banks) er nem vildtpleje og de etableres ved at pløje jorden sammen fra to sider, så der dannes et 1,5-2 meter bred og 0,5 meter høj vold. Volden tilsås overvejende med tuedannende græsser. Insektvolden skal normalt ikke plejes, men hvis der kommer mange problematiske afgrøder såsom tidsler, bør de fjernes kemisk eller mekanisk.

Undgå skarp furekant, da den kan være en barriere for kyllinger og biller.

Insektvolde kan placeres, hvor det passer bedst ind i marken, men giver størst effekt ved placering midt på store markflader, og hvor der er meget sol. Der må ikke anlægges insektvolde på arealer med permanent græs eller permanente afgrøder, og voldene skal desuden til enhver tid holdes fri for opvækst af træer og buske. Insektvolden skal helst ikke placeres i umiddelbar nærhed af høje træer, da de fungerer som udkigsposter for rovfugle, krager og skader, hvilket øger risikoen for, at jordrugende fugle og deres kyllinger ender som byttedyr.

Insektvold og barjordsstribe

Insektvold (tv) og barjordsstribe (th) anlagt i en stor mark.

Gavner insektvolde?

Ja! Insektvolde er velegnede rede,- yngle,- og rasteområder for agerlandsfugle og skaber særlig gode levesteder for mange insekte, også nytteinsekter der kan begrænse opformering af bladlus. Blandt andet agerhønsenes kyllinger er afhængige af store mængder insekter for at overleve.

Insektvolde gavner bl.a. vildtarter som agerhøne, fasan, vibe, lærke og naturligvis insekter.

Hvad siger lovgivningen om insektvolde?

Der kan etableres  insektvolde hele året på alle støtteberettigede landbrugsarealer.

Insektvolde skal ikke anmeldes særskilt i Fællesskemaet, og de skal ikke indtegnes separat på markkortet. Bemærk at insektvolde ikke har en kvælstofnorm og derfor skal fraregnes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Insektvoldende må ikke være højere eller bredere, end at de kan pløjes væk igen.

Krav til insektvolde fremgår af §18, stk 1 i ”Bekendtgørelse om direkte støtte til landbrugere efter enkeltbetalingsordningen” nr. 1497 af 15. december 2010.

Videofilm – Sådan anlægger du en insektvold

Kilde: ”Sådan hjælper du markvildtet”, udarbejdet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (7 votes cast)
Insektvolde, 10.0 out of 10 based on 7 ratings
Kunne du lide artiklen ovenover, så skriv en kommentar eller tag vores RSS feed med ove ri din News Reader, så du kan få info om de nye artikler fremover.

Gemt under: Vildtpleje | Tags: , , , , , , , ,

Omkring forfatteren (Forfatter profil)

Kommentarer (1)

Skriv et svar

Trackback URL | RSS Feed for This Entry