Barjordsstriber

April 15, 2013 | Af nikolaj | 3 Kommentarer

Barjordsstriber

Foto: Marie-Louise Simonsen, Økologisk Landsforening

En opharvet eller fræset stribe på 1-2 meters bredde, der forhindrer vegetation. Må etableres rundt om alle typer støtteberettigede landbrugsarealer. Kræver mekanisk renholdelse af striben hver tredje uge i vækstsæsonen.

Det er ikke tilladt at etablere en barjordsstribe inde i marken. Barjordstriberne imellem tilstødende marker kan kun udgøre 2 meter. Man kan altså ikke lægge 2 meter striberne fra 2 marker sammen og således få en barjordstribe på op til 4 meter.

Striben skal placeres i markens yderkant, men kan alternativt placeres mellem en vildstribe eller en insektvold og hovedafgrøden. Det er en forudsætning, at vildtstriben eller insektvolden er placeret i tilknytning i markskel.

Barjordsstriber må dog være tættere end mindst 10 meter på søer og vandløb.
I dag skal der være bræmmer langs søer og vandløb på mindst 10 meter. Der skal være plantedække, og der må ikke jordbearbejdes, sprøjtes eller gødes på disse bræmmer. I forbindelse med vildtpleje vil du få mest ud af disse bræmmer ved at slå et spor, hvormed der er frisk græs hele året til vildtet. Resten bibeholdes som turgræs til reder og skjul.

En barjordsstribe kan tjene til at mindske spredningen af rodudkrudt fra andre arealer som for eksempel levende hegn, markskel samt udyrkede arealer med videre.

To meter bredde barjordsstriber skal ikke anmeldes særskilt i Fællesskemaet, og de skal ikke indtegnes på markkortet. barjordsstriber har ikke en kvælstofnorm og skal derfor fraregnes ved beregning af markens kvælstofkvote.

Kilde: ”Sådan hjælper du markvildtet”, udarbejdet af Miljøministeriet og Naturstyrelsen i samarbejde med Landbrug & Fødevarer og Danmarks Jægerforbund.

 

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 10.0/10 (2 votes cast)
Barjordsstriber, 10.0 out of 10 based on 2 ratings
Kunne du lide artiklen ovenover, så skriv en kommentar eller tag vores RSS feed med ove ri din News Reader, så du kan få info om de nye artikler fremover.

Gemt under: Vildtpleje | Tags: , , ,

Omkring forfatteren (Forfatter profil)

Kommentarer (3)

 1. Asbjørn Hellesøe-Jensen

  Du skriver: Barjordsstriber må dog ikke ligge nærmere end fem meter fra søer, åbne vandløb, kystlinier samt fortidsminder, der er beskyttet af museumslovens §29e.

  Jeg tror dog ikke helt det holder, da du ikke må jordbearbejde i de nye randzoner langs søer og vandløb…

  Mvh.
  Asbjørn Hellesøe-Jensen

  • Hej Asbjørn
   Du har helt ret! De oplysninger der er forældet, og der er kommet nye regler her pr. 1. september 2012, som betyder at der skal være bræmmer langs vandløb og søer på min. 10 meters bredde. Der skal være plantedække, og der må ikke jordbearbejdes, sprøjtes eller gødes på disse bræmmer. Det man kan få mest ud af med disse bræmmer, er at slå et spor, så der er frisk græs hele året, og lade resten stå som turgræs til reder og skjul.
   Hilsen
   John

 2. nikolaj

  Hej Asbjørn og John,

  Tak for at gøre opmærksom på forældelsen i artiklen og ikke mindst for svaret John. Vi har oprettet artiklen så den afspejler lovgivningen i dag.

  God weekend.

  Mvh.

  Nikolaj

Skriv et svar

Trackback URL | RSS Feed for This Entry